ASO © 2014
ROSA OG EVIGHEDEN


ROSA OG EVIGHEDEN

Festspil 2014 - en ny opera fantasi af Svend Åge Madsen, Maria Madsen og Erik Bach

Sangere: Nina, Bols Lundgren; Liv Oddveig Midtmageli; Jakob Næslund Madsen; Jens Bruno Hansen;
Skuespillere: Durita Dahl Andreassen, Merete Hegner; Zaki Nobel Mehabil; Carl Christian Rasmussen
Instruktør: Asger Bonfils
Scenograf: Anette Hansen
Musikalsk ledelse: David Riddell
Randers Kammerorkester

Den Gamle By fejrer 100-års jubilæum i 2014, og Aarhus Sommeropera vil gerne være med til at fejre vores vigtigste samarbejdspartner med et specielt Festspil bestilt til lejligheden. For at give projektet et særligt århusiansk præg er teksten blevet skrevet af Aarhus-forfatteren Svend Åge Madsen sammen med hans datter Maria Madsen og musikken af komponisten Erik Bach, tidligere rektor på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.

I betragtning af den særlige begivenhed, som Festspillet markerer, har vi skabt et nyt værk som spejler aspekter af fortiden men i en moderne kontekst, og som inddrager diverse historiske elementer fra Den Gamle By (bygninger, personer som har tilknytning til bygninger osv.). Forfatterne og komponisten har skabt et moderne syngespil, som blander opera og skuespil på en særlig nyskabende måde - en meget traditionel form men med utraditionelt indhold.

Klik her for libretto til Rosa og Evigheden

Da den kendte kunstner Albert C. Malinger i 1974 får at vide at han snart skal dø, er hans sidste bekymring at han aldrig skal få afsluttet sit Festspil 2014, den fremtidsvision der skulle afrunde hans livsværk. I sin kvide søger han hjælp hos den nynnende pige, hans livs muse, som blandt andet har inspireret hans kendte værker om det lystige liv i Møllerens hus i 1864, og Orgasmevariationerne, som vi stifter bekendtskab med, såvel undfangelsen som førsteopførelsen. Oprindelig var Rosa stuepige hos Ejler Bølle i den dengang nyopførte Borgmestergaard (som vi kalder den). Da bispen ville forgribe sig på hende, snoede hun sig nynnende ud af hans greb. Rasende fordømmer han hende til evigt at gå nynnende omkring, iagttagende livet, men uden at deltage i det. Sammen søger Albert og Rosa tilbage i tiden for at få ændret deres henholdsvise dødsdom og livsdom, så han kan fuldende sit Festspil og hun kan mærke livet - på godt og ondt.

"Det er en spændende og sjov genre på den måde, at en libretto er så stiliseret. Det giver visse frihedsgrader, og der er begrænsninger, der tvinger mig som skribent til at stramme op og være meget præcis. Jeg er vant til at skrive prosa, og så er det sjovt at mærke, hvor hurtigt og præcist man kan få noget i stand", siger Svend Åge Madsen.

"Så vi træder ind i handlingen lige med det samme. Vi oplever komponistens reaktion; han tænker på de ting, han har produceret og bekymrer sig om de ting, han nok ikke får lavet. Det er forestillingens ene hovedelement; det andet er en myte, vi har i Aarhus, om en kvinde, der dømmes til at vandre nynnende omkring uden kontakt til livet, indtil hun skal dø. Hun har truffet komponisten og kender hans omstændigheder".

"Plottet er forholdsvis komplekst med flere niveauer af tidslag. Men hovedhistorien er alligevel enkel. En opera, vi har lænet os op ad, er "Hoffmanns eventyr", en anden er "Ariadne på Naxos". Begge har to lag, to historier, som udspiller sig samtidig. I den forstand er vi forholdsvis tæt på traditionen".

Erik Bach siger: "Udfordringen for komponisten har bestået i at skrive en opera i operaen. Med fire fuldblods operasangere, der i plottet skal matche fire granvoksne skuespillere var opgaven på ingen måde let. Librettoens personer har de store følelser fremme, men der er også udfordringer med "historiske", musikalske tilbageblik. At hovedpersonen "befinder sig" i 1974 betyder, at den bagvedliggende opera, som bærer fortællingen, har taget stilistisk udgangspunkt i samtidens tonesprog, postmodernismen. Operaen i operaen er et Festspil, så det leder tanken hen på musikkens muligheder for at understrege "Fest"! Den Gamle By fylder rundt, 100 år, så hvorfor ikke udnytte muligheden, også med nutidens mange "postmoderne" udtryksmuligheder i musikken."

Vores sæson 2014 støttes af: Wilhelm Hansens Fond; Aarhus Stiftstidendes Fond; Dansk Kompoist Forenings Produktionspulje og KODAs Nationale MidlerPremiere :
22. august kl.19.30

Forestillinger:
26. august kl.19.30
27. august kl.19.30
30. august kl.20.00
2. september kl.19.30
3. september kl.19.30
5. september kl.19.30

Helsingør Theater,
Den Gamle By,
Viborgvej 2,
8000 Århus C

Billetsalg
Musikhuset Aarhus
tlf. 89 404040

www.billetlugen.dk
tlf.38 481700